Interdyscyplinarna Konferencja Paliatywna Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci

„Wybrańcy bogów umierają wcześnie…” 

Gdańsk 7-8 września 2018 roku

 

Szanowni Państwo, 

Z okazji 10-lecia Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału
w interdyscyplinarnej konferencji o tematyce paliatywnej, która z jednej strony będzie naukowym ukoronowaniem naszej działalności, a z drugiej wytyczy nowe drogowskazy na kolejne lata pracy.

Pomorskie Hospicjum dla Dzieci opiekuje się dziećmi i młodymi dorosłymi na terenie całego województwa pomorskiego w ich własnych domach. Wskazaniem do przyjęcia do opieki jest ponad 60 jednostek chorobowych zawartych w ICD 10. Problemy zdrowotne z jakimi stykamy się na co dzień to walka z uporczywymi objawami takimi jak ból, duszność, objawy neurologiczne, niedożywienie i żywienie preparatami  przemysłowymi, odleżyny, rany nowotworowe, niepełnosprawność.

Chcielibyśmy podsumować tę trudną, ale jakże piękną dekadę działalności hospicjum oraz wysiłek, jaki wkładaliśmy w opiekę nad naszymi podopiecznymi, zapraszając do udziału w spotkaniu praktyków medycyny, którzy na co dzień stykają się z tematyką uporczywej terapii w klinikach szpitalnych, a także środowisko pediatrycznej opieki paliatywnej z całej Polski. Liczymy, że konferencja przyczyni się do wypracowania wspólnych standardów hospicyjno – pediatrycznych jasnych dla wszystkich, którzy zajmują się terapią dzieci terminalnie chorych.

W trakcie konferencji odbędzie się Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej.

Serdecznie zapraszamy!