II Interdyscyplinarna Konferencja Paliatywna Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci

„Medycyna wrażliwa kulturowo” 

Gdańsk 27 września 2019 roku

 

Szanowni Państwo, 

Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci od 2008 roku obejmuje opieką nieuleczalnie chore dzieci z terenu województwa pomorskiego w ich własnych domach,
gdy rodzice i lekarze podejmują decyzję o zakończeniu leczenia w szpitalu. Celem opieki jest zmniejszenie cierpienia i poprawa jakości życia zarówno chorego dziecka, jak i jego rodziny.

Od roku realizujemy również edukacyjny projekt pod nazwą Medycyna wrażliwa kulturowo, który kierujemy do medyków różnych specjalności. Nasz cel to zwiększenie kompetencji kulturowych personelu medycznego tak, aby mógł sprostać wzrostowi różnorodności pacjentów. Jesteśmy przekonani, że opieka szpitalna i hospicyjna powinna dostrzec postępujący proces globalizacji i wyjść  naprzeciw pacjentom z różnych kręgów kultury.  Jednocześnie ważne jest, aby dążyć do osiągnięcia takiego stanu wielokulturowości społeczeństw, w którym podstawą będzie poszanowanie uniwersalnych zasad etycznych.

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w II Interdyscyplinarnej Konferencji Paliatywnej Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci poświęconej właśnie medycynie wrażliwej kulturowo.

Medycyna wrażliwa kulturowo to medycyna otwarta, tolerancyjna i szanująca przekonania pacjentów różnych wyznań, budująca zaufanie i relacje.

Podczas konferencji zapytamy naszych Gości, czy dostrzegają konieczność zwiększenia kompetencji kulturowych personelu medycznego w Polsce i w jaki sposób ten cel osiągnąć? Jak postrzegane są kwestie uporczywej terapii, przeszczepu organów czy eutanazji w filozofii największych religii świata? Pochylimy się także nad tymi zagadnieniami w kontekście sporu bioetycznego. Konferencję zamknie panel dyskusyjny na temat dehumanizacji współczesnej medycyny.

Serdecznie zapraszamy!