Informacje organizacyjne


Termin:
27 września 2019 r.
Miejsce: Sala BHP Stoczni Gdańskiej, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6, Gdańsk

Koszt uczestnictwa:

przy płatności do 15 września 2019 r.: 80 zł
przy płatności po 15 września 2019 r.: 100 zł

Kwota ta obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch.

Płatności należy dokonać na konto: 61 1050 1764 1000 0090 6025 9513, po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia. W tytule przelewu należy wpisać: konferencja.

Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego w zakładce Rejestracja.

Klauzula informacyjna dla osób rejestrujących się na konferencję:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) – dalej „RODO”, informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Gdańsku (80-219) Al. Zwycięstwa 30, tel. 665 864 242, fax 58 741 22 55, e-mail: kontakt@pomorskiehospicjum.pl
 2. Przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych odbędzie się w celach:
 • rejestracji na konferencję,
 • wysyłania komunikatów dotyczących konferencji w formie wiadomości e-mail,
 • wystawienia identyfikatorów, certyfikatów i zaświadczeń.
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. Pani/ Pana zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe oraz oświadczenie zgody będą przechowywane przez okres 1 roku po zakończeniu Konferencji, na dowód spełnienia wymagań prawnych wynikających z RODO. Po tym czasie dane osobowe zostaną usunięte.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe oraz organy państwowe, które zwrócą się do Administratora w celu udostępnienia Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania Pani /Pana danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji podanych powyżej celów.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.