Materiały

Materiały z I Interdyscyplinarnej Konferencji Paliatywnej Pomorskiego
Hospicjum dla Dzieci „Wybrańcy bogów umierają wcześnie…”

Materiały z II Interdyscyplinarnej Konferencji Paliatywnej
Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci „Medycyna wrażliwa kulturowo”
dostępne będą po jej zakończeniu.