Prelegenci


Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Pedagog i seksuolog, specjalista w zakresie poradnictwa rodzinnego, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki.

Kierownik Zakładu Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także Kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii oraz Kierownik Podyplomowych Studiów Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest autorem badań stanowiących część międzynarodowego projektu badawczego Światowej Organizacji Zdrowia Evaluation of National Programme of AIDS. Jest stałym współpracownikiem WHO i International Planned Parenthood Federation (Międzynarodowej Federacji Planowania Rodziny) w zakresie edukacji seksualnej i profilaktyki HIV/AIDS. Posiada certyfikaty edukatora seksualnego, edukatora w zakresie psychospołecznych aspektów epidemii HIV/AIDS, doradcy rodzinnego oraz seksuologa. Jest autorem podręczników i książek adresowanych do młodzieży z zakresu problematyki seksualnej. W 2002 znalazł się wśród założycieli Stowarzyszenia do Walki z Dziecięcą Prostytucją i Pornografią Pro-Ecpat z siedzibą w Zielonej Górze. W 2010 jako jedyny polski naukowiec został współpracownikiem Naukowego Instytutu Kinsey’a do Badań nad Seksem, Płcią i Reprodukcją (Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction).

 

Dr Zbigniew Żylicz

Jest propagatorem idei hospicyjnej, profesorem wizytującym Uniwersytet Rzeszowski. Przez wiele lat był dyrektorem medycznym hospicjów w Holandii i w Wielkiej Brytanii. Pracował w hospicjum i na Uniwersytecie w Bazylei w Szwajcarii. Odznaczony przez Królową Niderlandów Beatrix Krzyżem Oficerskim Orderu Oranje-Nassau za zasługi na rzecz rozwoju medycyny i opieki paliatywnej w Holandii.

 

Mgr Katarzyna Łuszczak

Pedagog specjalny, logopeda, trener. Od 13 lat zajmuje się komunikacją wspomagającą i alternatywną oraz technologią wspomagającą. Wykładowca podyplomowych studiów gerontologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewcza w Poznaniu, konferencji logopedycznych i pedagogicznych w Polsce i Europie, członek komitetu programowego i wykładowca jednej z największych na świecie konferencji dotyczących komunikacji wspomagającej i alternatywnej ATAAC w Zagrzebiu, ambasadorka Fundacji „Na niebiesko”
i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Retta. Założycielka Atabi Komunikacja.

 

Prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

Psychoonkolog i psychiatra, wice prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej. Z wykształcenia psychiatra, aktywnie działa jako psychoonkolog w wojewódzkim centrum onkologicznym w Gdańsku. Współzałożycielka infolinii onkologicznej. W latach 1987-1996 była zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w latach 1992-1995 była kierownikiem tej Katedry. W 1996 r. przeszła do pracy na Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 1 października 2013 kierownik Katedry Psychiatrii na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. Jest członkiem Rady Naukowej czasopisma Medycyna Paliatywna w Praktyce (Palliative Medicine in Practice).

 

Dr n. med. Marcin Rawicz

Jeden z najbardziej doświadczonych polskich anestezjologów dziecięcych. W czasie swojej pracy zawodowej dr n. med. Marcin Rawicz opublikował 78 prac naukowych, wśród nich rozdziały do podstawowych podręczników z zakresu swojej specjalności. Od 1992 roku aktywnie uczestniczył w pracach Europejskiej Federacji Towarzystw Anestezjologii Pediatrycznej (FEAPA), początkowo jako członek zespołu wykładowców, następnie w latach 1997-2005 – sekretarz Komitetu Wykonawczego.
W 2005 został wybrany prezydentem-elektem Federacji. W 2009 roku przewodniczył założycielskiemu kongresowi Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii Dziecięcej (European Society for Paediatric Anaesthesiology) – ESPA, po którym objął pierwszą prezesurę Towarzystwa (2009-2011).  W roku 2013 został wybrany członkiem honorowym ESPA. W latach 1991-1996 Wiceprezes Zarządu Głównego i Prezes Zarządu Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, od 2002 do 2010 wiceprezes Zarządu Sekcji Pediatrycznej. W 2011 roku otrzymał członkostwo honorowe Towarzystwa. W 2014 roku został wybrany członkiem honorowym Towarzystwa Anestezjologów Pediatrycznych Wielkiej Brytanii i Irlandii (The Association  of Paediatric Anaesthetists of Great Britain and Ireland – APAGBI), najstarszego naukowego towarzystwa międzynarodowego w swojej specjalności. W okresie 1995-2002 członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, od 2003 do chwili obecnej członek Rady Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

 

Dr Marek Bachański

Specjalista pediatrii i neurologii dziecięcej II°. W latach 1994-2015 pracownik Kliniki Neurochirurgii,
a następnie Kliniki Neurologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Zajmuje się leczeniem chorób układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem padaczki, w tym padaczki opornej na leki. Podejmuje się klasycznego leczenia farmakologicznego padaczki, jak również leczenia wysokospecjalistycznego m.in. w oparciu o kannabinoidy oraz dietę ketogenną.
W kręgu jego zainteresowań są problemy emocjonalne dzieci w każdym wieku (np. przedszkolnym i szkolnym) oraz niektóre objawy
z nich wynikające (np. tiki). Obecnie prowadzi praktykę prywatną w klinice Neuronek w Warszawie.

 

Dr Sławomir Przewłocki

Fizjoterapeuta, adiunkt Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie. Wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Doktor nauk o kulturze fizycznej w zakresie rehabilitacji ruchowej. Autor licznych prac i artykułów z zakresu fizjoterapii, oraz psychologii umierania i opieki terminalnej. Autor Testu Mowy Ciała Ludzi Umierających oceniającego zasadność stosowania uporczywej terapii medycznej i fizjoterapeutycznej na pacjencie terminalnym oraz oceniający hipotetyczny czas jego przeżycia. Pedagog i wychowawca młodzieży. Instruktor sztuk walki. Posiadacz stopnia mistrzowskiego taekwondo olimpijskiego – 2 dan.

„Odskocznią od tematyki opieki terminalnej i umierania jest dla mnie praca z młodzieżą. Spełnianie się w obu tych dyscyplinach uwrażliwia na potrzeby i krzywdy jednostki, Umożliwia trzeźwo oceniać rzeczywistość w jej najszerszych aspektach. Pozwala zdystansować się z ocenami i znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia człowieka umierającego z potrzebami i oczekiwaniami ludzi młodych”.

 

Mgr Agnieszka Chmiel-Baranowska

Absolwentka psychologii KUL. Od ponad 20 lat czynna zawodowo. Od 15 lat psycholog w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci. Certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonlologii. Czynnie uczestniczy w szkoleniach psychologów z zakresu perinatalnej opieki paliatywnej.

Brała udział w wielu międzynarodowych kursach opieki paliatywnej, konferencjach, stażach zagranicznych we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Od 1998 do 2005 współpracowała z prof. Rubenem Bildem twórcą metody Creative Acompaniment. W latach 1996 – 2005 prowadziła wykłady w Instytucie Rozwoju Służb Socjalnych w Warszawie.

W latach 2000 – 2008 współorganizowała z ramienia Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci coroczne konferencje o zasięgu ogólnopolskim na temat pediatrycznej opieki paliatywnej.

 

Katarzyna Kałduńska

Od 14 lat pielęgniarka, swoje doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach intensywnej terapii wcześniaka i dziecka oraz na oddziale toksykologicznym. Od 7 lat pielęgniarka w Pomorskim Hospicjum dla Dzieci. W Pomorskim Hospicjum prócz podstawowych zadań zawodowych prowadzi warsztaty w szkołach i uczelniach o tematyce paliatywnej. W 2017 roku odznaczona Złotym Czepkiem, a w 2018 roku otrzymała nagrodę dla Człowieka Wrażliwego 2018 roku.

 

Mgr pielęgniarstwa Agnieszka Narloch

Specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Staż pracy 27 lat. 12 lat na Chirurgii Onkologicznej, 11 lat na Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej na oddziale Pooperacyjnym. Jednocześnie 2 lata w Pogotowiu Ratunkowym na karetce „R”. Od czterech lat w Pomorskim Hospicjum dla Dzieci a także jako wykładowca na szkoleniach specjalizacyjnych dla pielęgniarek.

 

Mgr Paula Rettinger-Wietoszko 

Prezes zarządu Fundacji Zostaw Swój Ślad, która wspiera rodziny nieuleczalnie chorych dzieci i Dziecięce Hospicja Domowe oraz promuje ideę opieki Hospicyjnej.  Dyrektor Festiwalu Wrażliwego – festiwalu dokumentu i reportażu filmowego i prasowego
o tematyce wrażliwej społecznie.  Wiceprezes zarządu AppiCare Sp. z o.o. który tworzy aplikacje telemedyczne wspierające lekarzy, zespoły medyczne i pacjentów przewlekle chorych leżących w domu. Między innymi HospiCare – aplikacja dla dziecięcych hospicjów domowych, OncoWay – aplikacja dla pacjentów onkologicznych, SanaCare -aplikacja dla pacjentów sanatoriów i uzdrowisk.  Grafik, fotografik, projektant, pasjonat sztuki, ambitnych działań społecznych, trener biznesu, strateg marketingu i komunikacji.

 

Mgr Piotr Andrzej Janiewicz

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Szpital „Zdrowie” w Kwidzynie Asystent w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie (prowadzenie zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych z Podstaw Pielęgniarstwa oraz Pielęgniarstwa Chirurgicznego) Wszczęty przewód doktorski na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny: „Zastosowanie arteterapii w modyfikowaniu progu bólowego
u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego”

 

Mecenas Aneta Sieradzka

Prawnik, wykładowca akademicki, Partner Zarządzający Sieradzka&Partners Kancelaria Prawna, wykładowca na UMCS. Autorka blisko 40 publikacji naukowych z zakresu prawa medycznego i ochrony zdrowia oraz prawa konstytucyjnego. Autorka książki Tajemnice transplantacji, wkład do której wnieśli wybitni transplantolodzy np. Prof. Marian Zembala czy Prof. Antoni Dziatkowiak. Uczestniczka i prelegentka międzynarodowych konferencji (Praga, Londyn, Rzym,Barcelona). Autorka bloga prawowtransplantacji.pl. W 2016 r. Dziennik Gazeta Prawna zaliczył ją do 30 najbardziej obiecujących prawników młodego pokolenia w konkursie „Rising Stars”- Prawnicy Liderzy Jutra.

 

Dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego UG, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu prawa administracyjnego, prawa ochrony zdrowia, dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Prowadziła niezależne badania naukowe na NYU School of Law, a także badania w ramach grantu dla młodych naukowców w Chicago Kent College of Law. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych – monografii, rozdziałów i artykułów.

 

Mgr Dominika Krawczyk

Psycholog, psychoonkolog, od 3 lat pracownik Pomorskiego Hospicjum Dla Dzieci. Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziale Onkologii i Radioterapii UCK oraz w Wojewódzkim Centrum Onkologii współpracując z infolinią onkologiczną. W kręgu zainteresowań oprócz zagadnień związanych ściśle z opieką nad pacjentem terminalnie i przewlekle chorym, interesują ją również zagadnienia związane z problemami rodzeństwa dzieci śmiertelnie chorych.

 

Dr n. med. Anna Borkowska

Pediatra, od 20 lat pracująca w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia w szpitalu Copernicus w Gdańsku. Od 10 lat współpracuje z Pomorskim Hospicjum Dla Dzieci.

 

Dr n. med. Maciej Niedźwiedzki

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku w roku 1995. W kolejnych latach uzyskał tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii, a także onkologii i hematologii dziecięcej. W 2004 roku obronił doktorat w tematyce obejmującej ostre białaczki dziecięce. Jego główne zainteresowania naukowe obejmują opiekę paliatywną nad śmiertelnie chorymi dziećmi, leczenie bólu, choroby rozrostowe układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia u dzieci oraz niedobory odporności.

Od początku swojej pracy zawodowej związany z onkohematologią dziecięcą oraz domową opieką paliatywną. Po zakończeniu stażu
w szpitalu pracował przez wiele lat w hospicjum domowym i stacjonarnym dla dorosłych nabywając niezbędne doświadczenie. Następnie rozpoczął pracę w domowym hospicjum dla dzieci, którego jest współzałożycielem. Aktualnie pełni funkcję Kierownika Medycznego oraz opiekuje się pacjentami w Pomorskim Hospicjum dla Dzieci. Ponadto piastuje stanowisko zastępcy Ordynatora Oddziału Dziennego Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii UCK  oraz adiunkta w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii
i Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jest autorem i współautorem wielu wystąpień zjazdowych oraz prac naukowych publikowanych w renomowanych czasopismach obejmujących tematykę onkologii i hematologii dziecięcej, a także opieki paliatywnej sprawowanej w hospicjach dziecięcych.

 

Dr Tomasz Widłak

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie w Antwerpii (maxima cum laude). Członek zespołu doradczego Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego ds. ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych. ​ W latach 2012-2017 członek  i wiceprzewodniczący (2015-2017) Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gdańsku.