Prelegenci

prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

Psychoonkolog i psychiatra, wice prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej. Z wykształcenia psychiatra, aktywnie działa jako psychoonkolog w wojewódzkim centrum onkologicznym w Gdańsku. Współzałożycielka infolinii onkologicznej. W latach 1987-1996 była zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w latach 1992-1995 była kierownikiem tej Katedry. W 1996 r. przeszła do pracy na Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 1 października 2013 kierownik Katedry Psychiatrii na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. Jest członkiem Rady Naukowej czasopisma Medycyna Paliatywna w Praktyce (Palliative Medicine in Practice).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krystyna_de_Walden-Gałuszko

ks. bp prof. dr hab. Marcin Hintz

Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie.

Pracuje w Katedrze Teologii Systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 2001 obronił doktorat w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na podstawie rozprawy „Wolność sumienia w Polsce po roku 1989 z perspektywy ewangelickiej. Analiza teologiczna”. W 2008 uzyskał habilitację na podstawie pracy „Etyka ewangelicka i jej wymiar eklezjalny. Studium historyczno-systematyczne”. W tym samym roku został profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Katedry Teologii Systematycznej. Jest autorem wielu artykułów naukowych z teologii, etyki ewangelickiej i ekumenizmu.
Jest członkiem Synodu Kościoła, przewodniczącym Synodalnej Komisji ds. Teologii i Konfesji. Jest także przewodniczącym polskiego Komitetu Krajowego Światowej Federacji Luterańskiej i członkiem Rady Programowej Systemu Internetowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

https://www.luteranie.pl/o_kosciele/kierownicze_gremia_kosciola/konferencja_biskupow_kosciola/ks_bp_prof_marcin_hintz.html

dr Adam Sandauer

Doktor fizyki, społecznik, założyciel i pierwszy przewodniczący (w latach 1998-2009), obecnie honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Primum Non Nocere, organizacji dążącej do takiej zmiany prawa, aby udzielano skutecznej pomocy ofiarom błędów medycznych. Od wielu lat sygnalizuje potrzeby pacjentów, dzieli się swoimi spostrzeżeniami odnośnie efektywności systemu rekompensaty za błędy medyczne i wspiera radą gremia skupione wokół potrzeb pacjentów. Dzięki m.in. jego działaniom i zaangażowaniu powstał urząd Rzecznika Praw Pacjenta – wielokrotnie zwracał uwagę na potrzebę stworzenia tej  instytucji. Uczestniczył w pracach nad ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

http://www.rpp.gov.pl/dla-mediow/konferencja-jubileuszowa/laureaci-statuetki-zasluzony-dla-ochrony-praw-pacjenta/adam-sandauer/

dr n. med. Krzysztof Siemianowicz

Specjalista chorób wewnętrznych, od 27 lat łączy pracę lekarza i nauczyciela akademickiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Komisji ds. Etyki Lekarskiej, Komisji Historycznej oraz Komisji Kształcenia Podyplomowego Śląskiej Izby Lekarskiej.

ks. dr Jacek Socha

Duchowny katolicki, dr teologii moralnej, były kapelan hospicjum domowego im. Matki Teresy w Gdańsku, proboszcz parafii p.w. Św. Mikołaja w Gdyni.

Lama Paweł Oleszak

Ukończone 3 letnie odosobnienie w Ośrodku Odosobnieniowym Bencien Karma Kamtsang w Grabniku pod opieką Drupyna Lamy Rinczena i z błogosławieństwem Wielce Czcigodnego Tengi Rinpocze, który udzielił wszystkich abhiszek niezbędnych do ukończenia odosobnienia.

https://www.buddyzm-poznan.pl/page.php?6

Rabinka Małgorzata Kordowicz 

Jest rodowitą warszawianką, absolwentką Wydziału Hebraistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uczyła hebrajskiego m. in. na UW, w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im. J. Kuronia i na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydała 2 książki: polsko-hebrajski modlitewnik dla dzieci (pierwszy żydowski modlitewnik, który ukazał się drukiem w Polsce od czasu II wojny św.) oraz wzbogacony o część współczesną reprint elementarza do nauki hebrajskiego z początku ubiegłego wieku („Sfatenu – Nasz język”). Przez 15 lat była członkinią zespołów redakcyjnych kilku polsko-żydowskich periodyków. W 2016 r. ukończyła studia w Żydowskim Seminarium Teologicznym (JTS) w Nowym Jorku i – jako pierwsza Polka – została rabinką.

http://warszawa.jewish.org.pl/pl/religia/rabini/

Mohamed Atoun

Świetny lekarz, stomatolog. Od 7 lat mieszka w Gdańsku, pochodzi z Palestyny. W 2018 roku uhonorowany przez Prezydenta Gdańska nagrodą dla gdańskiej służby zdrowia. W latach 2016-2018 członek pierwszej Rady Imigrantów i Imigrantek przy Prezydencie Miasta Gdańska. Aktywnie działa na rzecz dialogu międzykulturowego w polskim społeczeństwie. To działanie, jak sam przyznaje, jest jego pasją. Po przyjeździe do Polski musiał pokonać wiele przeszkód, spotkał się ze stereotypami, pragnie z nimi walczyć w duchu wzajemnego zrozumienia.

Katarzyna Kałduńska

Pielęgniarka w Pomorskim Hospicjum dla Dzieci, swoje doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach intensywnej terapii wcześniaka i dziecka oraz na oddziale toksykologicznym. W hospicjum prócz podstawowych zadań zawodowych prowadzi warsztaty w szkołach i uczelniach o tematyce paliatywnej. W 2017 roku odznaczona Złotym Czepkiem, a w 2018 otrzymała nagrodę dla Człowieka Wrażliwego 2018 roku.