Program

Interdyscyplinarna Konferencja Paliatywna Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci.

„Wybrańcy bogów umierają wcześnie…” 

Gdańsk, 7-8 września 2018 roku

 

PLANOWANY PROGRAM

Dzień 1

7 września 2018 r.

9.00 –  12.00      Rejestracja uczestników konferencji

9.30 – 9.50          Wykład inauguracyjny

                                 Film na 10-lecie

Prezes  PHD Małgorzata Bałkowska

Rada Fundacji PHD dr Maciej Niedźwiecki, dr Krzysztof Kaszubowski

 

Sesja 1

Wycofanie się z uporczywej terapii z punktu widzenia klinicysty i prawnika

 1. 10.00 – 10.30 Śmierć i umieranie z punktu widzenia lekarza intensywnej terapii medycznej,
  dr n. med. Marcin Rawicz
 2. 10.30 – 11.00 Leczenie żywieniowe, dylematy pediatry w aspekcie uporczywego leczenia,
  dr n. med. Anna Borkowska
 3. 11.00 – 11.20 Granice terapii medycznych – uwagi de lege lata, mecenas Aneta Sieradzka
 4. 11:20 – 11:40 Prawa pacjenta i opiekuna prawnego, dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 5. 11.40 – 12.00 Alternatywy dla modelu zgody zastępczej: oświadczenia pro futuro i pełnomocnik medyczny, dr Tomasz Widłak

Moje 5 minut – dla nich jesteśmy, posłuchajmy Pacjentów i ich rodzin – film

Dyskusja

Przerwa 12.15 – 12.30

 

Sesja 2

Wsparcie emocjonalne, duchowe dziecka i rodziny w aspekcie wielokulturowym

 1. 12.30 – 13.00 Medycyna wobec różnic kulturowych w aspekcie pielęgnacji i wsparcia, Katarzyna Kałduńska PHD
 2. 13.00 – 13.30 Czy najtrudniej w okresie umierania opiekować się ateistą? Psychologiczne aspekty wsparcia, prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

Moje 5 minut – dla nich jesteśmy, posłuchajmy Pacjentów i ich rodzin – film

Dyskusja

Przerwa obiadowa 13.45 – 15.15

 

Sesja 3

Boli nie tylko ciało…

 1. 15.00 – 15.45 Cierpienie dziecka i młodego dorosłego w kontekście egzystencjalnym, społecznym i duchowym, mgr Agnieszka Chmiel Baranowska
 2. 15.45 – 16.45 Czy mam prawo do miłości? Rozważania o emocjach i seksualności niepełnosprawnej młodzieży, prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
 3. 16.45 – 17.15 „Dzieci, które muszą zrozumieć” – o problemach rodzeństw pacjentów przewlekle lub terminalnie chorych, mgr Dominika Krawczyk, Joanna Świeczkowska

Dyskusja

17.30 WALNE ZGROMADZENIE OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM PEDIATRYCZNEJ OPIEKI PALIATYWNEJ (spotkanie wewnętrzne)

20.00 Kolacja

 

Dzień 2

8 września 2018 r.

Sesja 1

Praktyczne narzędzia i technologie, które ułatwiają pracę w domowej opiece paliatywnej.

 1. 09.00 – 9.30 Test Przewłockiego, mowa ciała  ludzi umierających, dr Sławomir Przewłocki
 2. 09.30 – 10.00 Skale oceny stanu pacjenta terminalnego w praktyce lekarza i pielęgniarki hospicjum domowego, mgr Agnieszka Narloch
 3. 10.00 – 10.30 Hospicere, aplikacja jako narzędzie i pomost między rodziną i medycyną, Paula Rettinger

Moje 5 minut – dla nich jesteśmy, posłuchajmy Pacjentów i ich rodzin – film

Dyskusja

Przerwa 10.45 – 11.00

11.00 – 11.30 Wykład sponsorowany 

 

Sesja 2 

Dziecko w hospicjum jak do niego dotrzeć?

 1. 11.30 – 12.00 Arteterapia – inny wymiar hospicjum, mgr Piotr Janiewicz
 2. 12.00 – 12.30 Porozmawiaj ze mną – komunikacja z pacjentem niemówiącym za pomocą wzroku, mgr Katarzyna Łuszczak

Moje 5 minut – dla nich jesteśmy, posłuchajmy Pacjentów i ich rodzin – film

Dyskusja

Przerwa obiadowa 12.30 – 14.00

14.00 – 14.20 Wykład sponsorowany

 

Sesja 3

Wybrane zagadnienia leczenia objawowego w domowej opiece paliatywnej nad dziećmi.

 1. 14.20 – 14.50 Nieopioidowe leki przeciwbólowe – zastosowanie u dzieci, dr Maciej Niedźwiecki
 2. 14.50 – 15.20 Następstwa medyczne metabolizmu morfiny, dr Zbigniew Żylicz
 3. 15.20 – 15.50 Praktyczne zastosowanie konopii w leczeniu różnych schorzeń, z przewagą schorzeń neurologicznych, dr Marek Bachański

Moje 5 minut – dla nich jesteśmy, posłuchajmy Pacjentów i ich rodzin – film

Dyskusja

16.05 Uroczyste zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów