Program

II Interdyscyplinarna Konferencja Paliatywna Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci

„Medycyna wrażliwa kulturowo” 

Gdańsk, 27 września 2019 roku

 

PLANOWANY PROGRAM

8.30 –  10.00        Rejestracja uczestników konferencji

9.00 –   9.15        Powitanie, otwarcie konferencji / wykład inauguracyjny  

Prezes  PHD Małgorzata Bałkowska

Sesja 1

  1. 9.15 – 10.00 Medycyna i opieka nad pacjentem zgodnie z islamem, Mohamed Atoun

Dyskusja

  1. 10.15 – 11.00 Leczenie, towarzyszenie i śmierć w judaizmie, Rabinka Małgorzata Kordowicz

Dyskusja

Przerwa 11.15 – 11.30

Sesja 2

  1. 11.30 – 12.15 Buddyjskie spojrzenie na chorobę i śmierć, Lama Paweł Oleszak

Dyskusja

  1. 12.30 – 13.15 Medycyna wobec umierania i śmierci w ujęciu bioetyki katolickiej, ks. dr Jacek Socha

Dyskusja

  1. 13.30 – 13.50  Motywują nas pacjenci – o autorskim projekcie Medycyna wrażliwa kulturowo, idei i planach na przyszłość, Katarzyna Kałduńska

Dyskusja

Przerwa obiadowa 14.00 – 15.00

Sesja 3

  1. 15.00 – 15.45 Ewangelicka bioetyka wobec kwestii medycyny wrażliwej kulturowo, ks. bp prof. dr hab. Marcin Hintz

Dyskusja

  1. 16.00 – 17.30 Dehumanizacja medycyny, prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko, dr Adam Sandauer, dr n. med. Krzysztof Siemianowicz – panel dyskusyjny

Dyskusja

17.45 Zakończenie konferencji